byby
plpl
24 październik/кастрычнік 2020
Płyta CD "Siniazorka"
Na płytę "Siniazorka" skladają się piosenki z czterech spektakli teatralnych przygotowywanych na przestrzeni kilku lat przez Alinę Wawzreniuk, nauczycielkę języka białoruskiego w SP nr 4 w Białymstoku, która jest jednocześnie opiekunką Koła teatralnego "Zabawa w teatr". Koło teatralne "Zabawa w Teatr" istnieje przy SP nr 4 w Białymstoku od 1997 r. Na zajęcia Koła uczęszczają chętni uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Spektakle, z których piosenki znalazły się  na płycie to: "Bajka o bardzo smutnym Ośle" i "Zielona wyspa Banana" Zofii Wójcik w tłumaczeniu na język białoruski Aliny Wawrzeniuk, "Siniazorka" Zinaidy Dudziuk oraz "Sklep z zabawkami" Leanida Drańko-Majsiuka". Muzykę do wszystkich piosenek napisała Anna Babik. Paweł Waśkowski wykonał aranżacje muzyczne. Autorem oprawy graficznej plyty jest Jerzy Osiennik.
Plyta ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.