byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Główne cele
Celem Stowarzyszenia jest pomoc merytoryczna, naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom i młodzieży uczącym się języka białoruskiego.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  • Podtrzymanie tożsamości narodowej uczniów.
  • Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej.
  • Działalność na rzecz białoruskiej mniejszości narodowej 
  • Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
  • Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  • Integracja dzieci i młodzieży białoruskiej z różnych środowisk.
  • Zakup pomocy dydaktycznych, książek i pomocy szkolnych.
  • Modernizacja bazy dydaktycznej.