byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Zarząd
Zarząd w latach 2014-2018:
Katarzyna Pawłowska -
przewodnicząca
Alina Wawrzeniuk –
zastępca przewodniczącej
Aniela Skowrońska –
sekretarz
Urszula Iwaniuk-
skarbnik
Barbara Piekarska -
członek

Zarząd w latach 2010-2014:
Barbara Piekarska –
przewodnicząca
Alina Wawrzeniuk –
zastępca przewodniczącej
Aniela Skowrońska –
sekretarz
Tamara Korniluk -
skarbnik
Marek Kułakowski –
członek

Zarząd w latach 2006-2010:
Barbara Piekarska –
przewodnicząca
Marek Kułakowski -
zastępca przewodniczącej
Alina Wawrzeniuk -
sekretarz
Krystyna Andrejuk-Wappa -
skarbnik
Irena Siegień -
członek