byby
plpl
20 styczeń/cтудзень 2018
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO „AB-BA” zostało zarejestrowane w maju 2006 r. Jego celem jest pomoc merytoryczna, naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom i młodzieży uczącym się języka białoruskiego oraz pomoc rodzicom i nauczycielom.