byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Wielkie Księstwo Litewskie - nasze wspólne dziedzictwo
Projekt był adresowany do młodzieży z Białegostoku i Puńska. Realizowaliśmy go od stycznia 2009 r. do lipca 2010 r.  wspólnie z Domem Kultury Litewskiej w Puńsku i Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia. W czasie poszczególnych spotkań odbywały się zajęcia warsztatowe dotyczące historii WKL, warsztaty rękodzieła ludowego, nauka białoruskich i litewskich pieśni i tańców. Uczestnicy projektu wystąpili w maju 2009 r. na promocji "Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego" w Białymstoku i Sejnach.  W czerwcu projekt był prezentowany w Litewskim Domu Kultury w Puńsku i WOAK w Białymstoku.
W maju i czerwcu 2010 r. odbyły się muzyczne warsztaty z zespołem Stary Olsa z Mińska na Białorusi, które zakończyły się wspólnym koncertem 11 lipca 2010 r. podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. 
Projekt był realizowany dzięki pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.