byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Klub Dyskusyjny "AB-BY" Porozmawiajmy o....
Spotkania w ramach Klubu dyskusyjnego „AB-BY” Porozmawiajmy o... organizowane są od stycznia 2009 r. i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką białoruską, a w szczególności młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz ich rodziców i nauczycieli. Każde ze spotkań jest prezentacją zaproszonego gościa, a jednocześnie przyczynkiem do dyskusji na zaplanowane tematy.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.