byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Studio Białoruskiego Folkloru "Tutaj się urodziłem"
Studio białoruskiego folkloru  istnieje od września 2006 r. Pracują dwie grupy: dziecięca i dorosłych.  Przez pierwsze 2 lata zajęcia odbywały się w formie weekendowych spotkań dwa razy w miesiącu, w których uczestniczyli głównie uczniowie białostockich szkół i ich rodzice. Zajęcia prowadziły Alena Jemielianowicz i Natalia Żuk z Mińska. W 2008 r z uczestnikami Studia pracowała Anna Fionik. Od 2009 do 2011 grupę dziecięcą prowadziła Ala Kamieńska. Zajęcia warsztatowe prowadzili: Siarhiej Alenkin z Rygi, Elżbieta Rojek, Stefan Kopa. W roku szkolnym 2011/2012 z dziecięcą grupą pracuje Anna Waśkowska. Na sobotnie warsztaty do obu grup  raz w miesiącu przyjeżdża z Mińska Alena Ladućka.
Efektem pracy Studia są 3 płyty CD: „Wiaczorki”, „Czas”, „Wasilki - Wałoszki”.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym MSWiA, a od 2011 r. MAiC oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (w 2010 r).