byby
plpl
24 październik/кастрычнік 2020
Alfabet demonstracyjny w języku białoruskim
Wydaliśmy 40 tablic z alfabetem białoruskim w formacie A4 z kolorowymi rysunkami oraz literami drukowanymi i pisanymi ( w liniaturze). Oprócz tablic z literami komplet zawiera plansze z alfabetem, samogłoskami, spółgłoskami i podstawowymi częściami mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik).
Autorką tablic jest Alina Wawrzeniuk.
Tablice demonstracyjne z alfabetem białoruskim nie były dotychczas wydawane ani w Polsce, ani w Republice Białoruś, a są one niezwykle przydatne w nauce języka białoruskiego w klasach I-III.  Pomagają dzieciom zapamiętać litery pisane i drukowane. Ułatwiają naukę pisania i czytania.
Wydaliśmy 100 kompletów tablic, które zostały nieodpłatnie przekazane do szkół.
Projekt był dofinansowany przez MSWiA.

Nowa wersja "Alfabetu Demonstracyjnego" do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/kopbblovge9253j/alfabet_demonstracyjny_curves.pdf?dl=0