byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Uroczystości
Wspólne spotkania dzieci, ich rodzin i nauczycieli odbywają się od czasu, kiedy nasze dzieci rozpoczęły zorganizowaną naukę języka białoruskiego w Przedszkolu Samorządowym  nr 14 w Białymstoku, a później w szkołach. Okazją do spotkań są wspólne wyjazdy, wycieczki, święta i zakończenia roku szkolnego.
Każdego roku organizujemy spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego po to, by zaprezentować efekty pozalekcyjnej pracy uczniów. Spotkania są również doskonałą okazją do pożegnania i nagrodzenia uczniów kończących naukę języka białoruskiego w SP nr 4, PG nr 7 i III LO w Białymstoku. Początkowo spotkania odbywały się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Sybiraków. Od 2005 r. spotykamy się poza szkołą.