byby
plpl
24 październik/кастрычнік 2020
"Marylka"
Książka „Marylka” jest wspomnieniem o niezwykłym człowieku.

Maria Bazyluk-Sośniuk (1959-1996) - nauczycielka, poetka, działaczka białoruskiego ruchu na Białostocczyźnie. Wychowała się na kolonii Obezianowo wsi Klejniki. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące  z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim i filologię białoruską na Uniwersytecie Warszawskim. Jedna z założycielek Białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Pracowała jako nauczycielka języka bialoruskiego w Klejnikach i Szkole Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim. Dla pokolenia, które wchodziło w dorosłość na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku i żyło białoruskimi sprawami była nauczycielką i przyjaciółką. Była niezwykłym człowiekiem. Książkę dedykujemy dzieciom Marylki: Michałowi, Kseni, Dawidowi i Jakubowi.
Książka zawiera wiersze Marylki, zdjęcia, dokumenty, fragment pracy magisterskiej.
 
projekt graficzny książki - Leon Tarasewicz
zdjęcia i opracowanie archiwalnych zdjęć - Paweł Grześ
redaktor techniczny - Jerzy Osiennik
redaktor - Mikołaj Wawrzeniuk
wydanie sfinansowali - Barbara i Mirosław Piekarscy