byby
plpl
24 październik/кастрычнік 2020
"Oj, dawno, dawno..."
"Oj, dawno, dawno..." -  książka zawierająca historie rodzinne, zdjęcia i dokumentacę pracy nad projektem "Kroniki Podlaskie".
Historie rodzinne, opowieści babć, dziadków i rodziców uczestników projektu "Kroniki Podlaskie" posłużyły za kanwę spektaklu „Oj, dawno, dawno....- Białoruskie historie z Podlasia”. Każdy z młodych aktorów opowiada historię swojej rodziny w takim języku, w jakim ją usłyszał. Zarówno w spektaklu, jak i w książce znalazły się historie po polsku, w literackim języku białoruskim i w białoruskich dialektach Podlasia. Premiera spektaklu odbyła się 18.12.2010 w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku. Od lutego 2011 jeździmy po Białostocczyźnie i dzielimy się naszymi historiami z mieszkańcami naszych wsi, miast i miasteczek. Promocja książki miała miejsce 10 i 11.02.2012 r. w "Piwnicy Kulturalnej" Stowarzyszenia AB-BA przy SP nr 4 w Białymstoku.

opiekunka "Kronik Podlaskich"- Alina Wawrzeniuk
projekt graficzny - Mirosław Zdrajkowski
redakcja - Mikołaj Wawrzeniuk
redaktor techniczny - Adam Pawłowski

Polecamy artykuł  w Gazecie Wyborczej z11.02.2012   "Domowe szczęścia i nieszczęścia. Białoruskie historie rodzinne".