byby
plpl
26 październik/кастрычнік 2020
Letnie Warsztaty Etnograficzne "Tutaj się urodziłem"
Letnie warsztaty etnograficzne są skierowane do uczniów uczących się języka białoruskiego w Białymstoku. Sa organizowane od 2004 r. w różnych gminach województwa podlaskiego, w których mieszkają Białorusini.
Dotychczasowe edycje odbyły się:
w Białowieży (2004), Tokarach i Socach  (  2005), w Augustowie k. Bielska Podlaskiego (2006), w Siemianówce (2007), w Gródku (2008),  w Teremiskach (2009),  w Krzywcu (2010), w Babikach (2011).
Dzieci i młodzież poznają historię, przyrodę i bogactwo kulturowe poszczególnych gmin. Co roku   odbywają  się spotkania autorskie z twórcami ludowymi i ciekawymi ludźmi zamieszkującymi wybrany region, wycieczki krajoznawcze po gminie, nauka tradycyjnego rzemiosła i folkloru.  Na zakończenie warsztatów uczestnicy prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności przed  rodzicami i zaproszonymi gośćmi. 
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i dzięki pomocy wójtów poszczególnych gmin, dyrektorów szkół, a także hojności sponsorów prywatnych.